Reklama
Redakční systém, webové aplikace, tvorba webu

Nejnovější články

Jak se připravit na cestu do Chorvatska

25. 6. 2019 - Chorvatsko-manie.cz

Než vyrazíte na vysněnou dovolenou do Chorvatska, bude dobré si projít některé základní kroky, které byste měli udělat, než vyrazíte na cestu. Nastíníme vám nějaké věci, které byste neměli ignorovat.


Písečné pláže na Istrii

8. 6. 2019 - Chorvatsko-manie.cz

Rabac - pláž

Stále ještě nevíte, kam byste letos zamířili v Chorvatsku na dovolenou? Nechcete trávit mnoho času na cestě? Vydejte se na Istrii. Možná se budete trochu podivovat, ale i na Istrii najdete písečné pláže.


Archiv článků

Řeky a jezera v Chorvatsku

Facebook   Google Plus  

Chorvatské řeky a jezera

Značný vliv na vzhled chorvatské krajiny mají řeky a jezera, protože utváří zdejší terén přitažlivý pro turisty a také ovlivňují nabídku sportovních aktivit. Mnohé z nich jsou chráněné a zároveň patří k významným přírodním fenoménům.

Místní vodní toky jsou poměrně krátké, protože většina z nich pramení v blízkých horách jako vyvěračky. V dubnu a listopadu jsou poměrně vodnaté, zato nejméně vody mají v srpnu a září. Na svých tocích překonávají neschůdný terén, vodopády a peřeje. Jsou hluboko zařezané do skalního podloží a díky tomu vytváří velkolepé kaňony a soutěsky.

Most přes řeku Krka

Řeka Zrmanja v severní Dalmácii

Mezi nejvýznamnější chorvatské řeky patří Zrmanja protékající severní Dalmácií, která je typickou krasovou řekou. Přestože není příliš dlouhá (64 km) ani mohutná, v některých svých úsecích je přerušena vodopády a je sevřena divokými soutěskami. Díky tomu je vyhledávána milovníky divoké vody. Unikátní je i její ústí, které končí v Novigradském moři.

Řeka Krka ve střední Dalmácii

Další proslulou chorvatskou řekou je Krka, jež je pozoruhodná svými mohutnými vodopády (Skradinské vodopády - Skradinski buk), malebnými slapy, kaskádami a jezery, to vše je skryté v nádherné přírodě ve střední Dalmácii. Řeka byla již před lety prohlášena národním parkem.

Řeka Cetina ve střední Dalmácii

K nejvodnatějším řekám patří celkem dlouhá (104 km) Cetina, kterou zásobují další řeky z Dinárských hor. Její kaňony patří k nejpůsobivějším, zejména když se vlévá do Jadranu u města Omiše ve střední Dalmácii. Řeka je vyhledávána také vodáky, protože posktuje dobré podmínky pro rafting a kanoistiku.

Řeka Neretva v jižní Dalmácii

Předposlední výraznou řekou je Neretva ležící v jižní Dalmácii, která je jiná než ostatní chorvatské řeky. Přestože patří k nejdelším a nejvodnatějším řekám na Balkáně, na území Chorvatska se nachází pouze její delta (asi 20 km). Ta má ovšem obrovský hospodářský význam a je působivá i svým jedinečným rázem.

Rijeka Dubrovačka v jižní Dalmácii

Poslední, mohutnou, i když krátkou (6 km) řekou je Rijeka Dubrovačka (postaru též Ombla) protékající v těsné blízkosti Dubrovníku. Její okolí bylo po staletí vyhledávaným rekreačním místem dubrovnické šlechty. (Dodnes jsou zde dochovány honosné zámečky a letohrádky). Protože byla pro motoristy nepříjemnou dopravní překážkou na cestě do Dubrovníku, byl přes ni v roce 2002 postavený most.

Chorvatská jezera

Všechna chorvatská jezera jsou krasová, ale především jsou zajímavá díky svému krásnému okolí a pro turisty jsou i lákavá. Na Cresu leží Vranské jezero, které slouží jako zdroj pitné vody. Další Vranské jezero, tentokrát v severní Dalmácií (skutečně se tak nazývá) je rájem rybářů a vodního ptactva. Půvabná jsou i Bačinská jezera u přístavu Ploče, kolem nichž si můžete naplánovat procházku nebo se po nich svést na loďce. Unikátní jsou i krasovo-seismická jezera Červené jezero (Crveno jezero) a Modré jezero (Modro jezero) u Imotského. Nachází se mimo vlastní pobřeží, ale autem jsou snadno dostupná.