Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

O Dalmácii

Historická oblast zvaná Dalmácie se nachází v Chorvatsku i v Černé Hoře. V prvně jmenované zemi se rozkládá od neobydleného ostrova Sveti Grgur na severu, který leží u většího města Zadaru, až po poloostrov Prevlaka na jihu u Kotorské zátoky. Chorvatská Dalmácie je rozčleněná na tři části, severní, střední, jižní, které se dělí ještě na menší župy. Kromě pevniny k ní patří i četné ostrovy, které lemují jadranské pobřeží. K nejznámnějším patří Dugi otok, Hvar, Brač nebo Korčula.

Dubrovnik, památka UNESCO
Dubrovnik je na seznamu světových památek UNESCO. I proto patří mezi nejnavštěvovanější místa nejen Dalmácie, ale také celého Chorvatska.

Pobřeží v Dalmácii

Dalmácie mezi zahraničními turisty proslula zejména díky svému členitému pobřeží, jehož tvář dokreslují vysoká pohoří, která jsou porostlá borovicovými lesy. U pobřeží jsou olivové a palmové háje, které dotváří kouzelné scenérie místních přírody. Pokud se rozhodne podrobněji prozkoumat Dalmácii, svoji trasu si naplánujte po Jadranské magistrále. Lemuje pobřeží a nabízí svým návštěvníkům krásné pohledy na mořská skaliska, zapadlé vesničky a majestátní pohoří, jaké nikde na světě neuvidíte. Poslední veliký rozvoj cestovního ruchu zde nastal v 70. a 80. letech 20. století, který se ale kvůli válce (1991 – 1995) zhroutil. V současnosti se ještě poskytované služby a ubytování nenachází na předválečné úrovni, i když se to rok od rok lepší. V některých oblastech jsou stále patrné stopy válečného konfliktu. Přesto zde každým rokem přijíždí více a více turistů a velká rekreační letoviska v hlavní letní sezónu jsou přeplněná.

Hospodářství v Dalmácii

Jedinou větší zemědělskou oblastí Dalmácie je úrodné území kolem řeky Neretvy na jihu, která zásobuje svými výpěstky široké okolí. Průmysl se zde žádný nenachází, protože byl přestěhován nebo zrušen kvůli rozvoji cestovního ruchu. Jediným zdrojem příjmů zdejších obyvatel je v podstatě turistika. Dnešnímu ekonomickému rozvoji oblasti pomohlo vybudování dálnice ze Záhřebu do Splitu, která je naplánovaná až do Dubrovníku. Ta by měla také přilákat do Dalmácie více turistů, protože cesta sem bude rychlejší a pohodlnější.

Dovolená v Dalmácii

Velkým lákadlem pro turisty jsou starobylá a dobře zachovalá města na pobřeží, která si podržela výrazné benátské prvky i kulturní zvyky. Kolorit dokreslují malebné rybářské vesničky s kamennými domy. Další výhodou Dalmácie je vleký počet nádherných pláží a zátok s azurově modrým mořem, které můžete mít i v dnešní době jen pro sebe. Pokud na dovolené netoužíte po městském ruchu, určitě se vyhněte přelidněným centrům jako je Zadar, Šibenik, Split, Makarská nebo Dubrovník. Vyhledejte si malé odlehlé vesničky nebo městečka na ostrovech, které ještě dýchají středomořskou atmosférou a místní obyvatelé se živí tradičním rybolovem, pastevectvím nebo zemědělstvím. Teprve takto strávená dovolená bude mít správné dalmacké kouzlo.

Podgora, Dalmácie, Chorvatsko
Dalmácie má své neopakovatelné kouzlo hlavně díky svým přírodním krásám. Pokud ležíte na pláži a díváte se kolem sebe, připadáte si mnohdy jako v ráji.

Historie Dalmácie

V období starověku bylo toto území obydleno Ilyrskými kmeny, k nimž patřili i Dalmati, podle nichž se celá oblast jmenuje. Římané zde v průběhu let pronikli a oblast připojili ke své říši pod jménem Illýrie. Poté byla přejmenována na Dalmácii, ale ta měla větší rozlohu ta dnešní. Zaujímala i Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a části Albánie a Srbska. V 6. a 7. století zde pronikly slovanské kmeny Chorvatů a Srbů a usadili se tu. Stále tu vedle nich žili původní Ilyrové. V 9. století byla Dalmácie nezávislým státem, až na konci 10. století byla připojena personální unií s Chorvatským královstvím. Během středověku a novověku se zde vystřídali různé nadvlády od Bosňanů, Osmanů, přes Benátčany až po Habsburky nebo Francouze. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 připadla Dalmácie Rakousku a byla zde vytvořena autonomní korunní země, Království Dalmácie. Byla součástí Předlitavska do roku 1918. Za habsburské vlády byl hlavním a nejdůležitějším městem Zadar. Po 1. světové válce byla Dalmácie součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a po 2. světové válce připadla Jugoslávii. Chorvatsko s Dalmácií se v roce 1991 osamostatnilo, to ale nechtěli Srbové dopustit a začaly boje o tuto část. Během dvou rozhodujících vojenských operací v roce 1995 byli zbývající Srbové vyhnáni a Dalmácie byla definitvině připojena k Chorvatsku.