Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Černá Hora

Boka Kotorská

Tento záliv leží na severozápadě Černé Hory a má několik zátok, které jsou rozprostřeny přes sto kilometrů zdejšího přímoří. Boka Kotorská je největším přírodním zálivem Jaderského moře a zároveň nejjižnějším evropským fjordem. Samotný záliv je dlouhý 28 kilometrů a velmi se zařezává do krasového pohoří na pobřeží. Jeho nejužší místo se rozkládá mezi malebnými obcemi Lepeteme a Kamenari a jmenuje se Verige. Široké je jen 350 metrů.

Okolí boky Kotorské je proslulé velikým množstvím srážek. Především se jedná o pohoří Krivošije, kde ročně naprší více než 4 600 milimetrů srážek. Díky tomu je toto místo nejdeštivější v celé Evropě. Bohaté srážky zde také zajišťují rozmanivou a hojnou vegetaci.

Boka Kotorská láká turisty nejen svou velikostí a unikátním tvarem, ale také přírodními podmínkami. Je obklopena obrovskými horskými masivy, které se táhnou okolo a tvoří tak dokonalou hradbu celé Boky. V létě se zde můžete okoupat a v zimě pro změnu lyžovat v pohoří Orjen a na svazích hory Subra. Také zde můžete zažít malou raritu. Ve stejné době, kdy leží na vrcholcích okolních hor sníh, u pobřeží začínají kvést růže.

Na úzkém pobřeží leží malá letoviska (Kotor, Perast, Risan, Herceg Novi, Tivat), která svou krásou, historií a uměním dotváří neopakovatelné kouzlo této krajiny. Díky těmto klenotům se nachází v blízkosti boky Kotorské mnoho vyhlášených historických památek, kterých si místní velmi váží.

Právě k boce Kotorské se váže jedna pověst, která vypráví o námořnících vezoucích na lodi tělo svatého Trofima (Tripuna), jež zastihla bouře. Proto se museli schovat v klidných vodách zálivu, nevěděli ale jak odplout. Nakonec jim poradilí místní obyvatelé, aby zde nechali ostatky svatého. Tak se i stalo, na počest svatého Trofima zde místní postavili krásnou románskou katedrálu a uctívají ho jako svého ochránce a spasitele. Od té doby zde stojí jedna z nejkrásnějších středověkých staveb ve Středomoří.

Boka Kotorská je také proslulá díky své bohaté minulosti. Dne 1. února 1918 zde proběhla vzpoura rakousko-uherského námořnictva výstřelem z křižníku St. George. Důvodem byly protesty proti těžkým sociálním poměrům, neodkladný mír a přeměna Rakouska-Uherska v demokratický stát, který přizná plné právo na sebeurčení všem národům monarchie. Vzpoura nebyla vnitřně jednotná a zůstala izolovaná od ostatních posádek. Proti rebelantům byly nasazeny tři bitevní lodě a německé ponorky. Povstání bylo potlačeno a skončilo krvavými represáliemi 3. února 1918. Sedm set námořníků bylo uvězněno a čtyři vůdci povstání byli za týden popraveni.

Herceg-Novi

Město je největším sídlem v boce Kotorské a leží na pobřeží v severní části Černé Hory. Je proslulé čistým mořem a příjemným a slunným počasím, protože je před horky chráněn vysokou horou Orijen. Herceg-Novi vyniká svou zelení a květinovou výzdobou a to nejen proto, že se zde nachází krásná botanická zahrada, kde se v lednu koná karneval na oslavu žlutých mimóz.

Nejlepší způsob, jak prozkoumat město je pěšky, což vám potrvá jeden den. Při nepříznivém počasí můžete využít malou prohlídkovou tramvaj.

Zajímavou atmosféru Hercegu-Nového vytváří směs několika architektonických stylů. Vaši pozornost si zaslouží pozůstatky městského opevnění, které se dělí na Mořskou pevnost (Forte mare) a Gorni grad nacházející se směrem do vnitrozemí. Symbolem města je hodinová věž Sahat Kula postavená v roce 1667, jež se tyčí nad bránou do staré čtvrti. Ze stejného období pochází i studna Karandža s arabským nápisem. Za bránou se nachází pěkné náměstí Herceg Stijepan. Na východní straně města jsou vidět ruiny krvavé věže nazývané Kanli-kuly, která v minulosti sloužila jako opevnění a také jako vězení. Dnes se využívá ke kulturním vystoupením, např. se zde hraje divadlo v přírodě. Nejvíce zachovalá je vysoko položená stavba, pevnost Španjola (Španělská pevnost). Ve městě se nachází ale i další pevnosti, které střeží vjezd do boky Kotorské, je to Mamula sloužící za 2. světové války jako koncentrační tábor a Arza. Centrem „Starého města" (Starog grada) je náměstí vévody Štěpána s kostelem sv. Archanděla Michaela. Další významnou církevní památkou je kostel sv. Jeronýma pocházející z benátského období, který byl postaven na základech muslimské mešity.

Ve městě se nachází dvě muzea, Námořní a Regionální, které stojí za prohlídku. Pokud máte rádi kulturu, vypravte se do Hercegu-Nového v době, kdy zde probíhá letní festival Sunčane skale.

Sedm kilometrů od centra Herceg-Novi leží dvě čtvrti Topla a Igalo, které byly dříve samostatným městečkem. Obklopeny jsou krásnými plážemi a nachází se zde Regionální historické muzeum s bohatou archeologickou sbírkou. Zdejší budova muzea je postavená v barokním stylu (ale není z toho období) a její součástí je velká nádherná botanická zahrada.

Kotor

Městečko Kotor leží v nejvzdálenějším cípu boky Kotorské a v jeho pozadí se tyčí monumentální hora Lovčen.

Kotor zasáhlo roku 1979 zemětřesení, kterým bylo velmi zasaženo. Mnoho let trvala jeho oprava a obnovení jeho normálního života. Díky velmi citlivé renovaci bylo v nedávné minulosti jeho středověké jádro s cennými památkami zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Stará část tvořící trojúhelník je celá obklopena hradbami dlouhými 5 kilometrů a vysokými až 10 metrů, které sahají do lovčenských skal až k pevnosti svatého Jana (260 m.n.m). Právě z tohoto místa je nádherný pohled na Kotor a na jeho středověké hradby.

Městečko má velmi bohatou a slavnou námořní tradici díky svým mořeplavcům, jenž patřili k nejzdatnějším na Jadranu. Založili zde Bratrstvo mořeplavců boky Kotorské, které se staralo o provoz lodí, sociální potřeby členů a o obranu města.

Starý Kotor byl také bohatým městem, kde kvetla řemesla a umění. Velkou slávu města dokazují i jeho krásné historické památky. Jeho dominantou je monumentální románsko-renesanční katedrála postavená během 12. až 17. století, která je zasvěcená svatému Tryfonovi, patronovi města. Chrám má velmi vzácný interiér, především hlavní oltář, fresky a zlaté bohoslužebné předměty. V Kotoru je ještě několik dalších kostelů, např. kostel svatého Lukáše nebo mariánský kostel Kolegiata, od něhož se můžete dostat k brance vedoucí na hradby.

Ke skvostným dílům architektury patří i zdejší paláce. Významné místo mezi nimi zaujímá palác Pimů pocházející ze 16. století, dále jsou to paláce Beskućů, Bisantiů, Dragů a Grgurinů. Monumentalitou a krásou oplývají i veřejné budovy, např. Mořská brána, nedokončený palác benátských místodržících nebo hodinová věž. Město svými úzkými uličkami a malebnými zákoutími na vás dýchne svojí slavnou minulostí, kde je stále co obdivovat.