Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Řeky a jezera v Chorvatsku

Značný vliv na vzhled chorvatské krajiny mají řeky a jezera, protože utváří zdejší terén přitažlivý pro turisty a také ovlivňují nabídku sportovních aktivit. Mnohé z nich jsou chráněné a zároveň patří k významným přírodním fenoménům.

Místní vodní toky jsou poměrně krátké, protože většina z nich pramení v blízkých horách jako vyvěračky. V dubnu a listopadu jsou poměrně vodnaté, zato nejméně vody mají v srpnu a září. Na svých tocích překonávají neschůdný terén, vodopády a peřeje. Jsou hluboko zařezané do skalního podloží a díky tomu vytváří velkolepé kaňony a soutěsky.

Most přes řeku Krka

Řeka Zrmanja v severní Dalmácii

Mezi nejvýznamnější chorvatské řeky patří Zrmanja protékající severní Dalmácií, která je typickou krasovou řekou. Přestože není příliš dlouhá (64 km) ani mohutná, v některých svých úsecích je přerušena vodopády a je sevřena divokými soutěskami. Díky tomu je vyhledávána milovníky divoké vody. Unikátní je i její ústí, které končí v Novigradském moři.

Řeka Krka ve střední Dalmácii

Další proslulou chorvatskou řekou je Krka, jež je pozoruhodná svými mohutnými vodopády (Skradinské vodopády - Skradinski buk), malebnými slapy, kaskádami a jezery, to vše je skryté v nádherné přírodě ve střední Dalmácii. Řeka byla již před lety prohlášena národním parkem.

Řeka Cetina ve střední Dalmácii

K nejvodnatějším řekám patří celkem dlouhá (104 km) Cetina, kterou zásobují další řeky z Dinárských hor. Její kaňony patří k nejpůsobivějším, zejména když se vlévá do Jadranu u města Omiše ve střední Dalmácii. Řeka je vyhledávána také vodáky, protože posktuje dobré podmínky pro rafting a kanoistiku.

Řeka Neretva v jižní Dalmácii

Předposlední výraznou řekou je Neretva ležící v jižní Dalmácii, která je jiná než ostatní chorvatské řeky. Přestože patří k nejdelším a nejvodnatějším řekám na Balkáně, na území Chorvatska se nachází pouze její delta (asi 20 km). Ta má ovšem obrovský hospodářský význam a je působivá i svým jedinečným rázem.

Řeka Rijeka Dubrovačka v jižní Dalmácii

Poslední, mohutnou, i když krátkou (6 km) řekou je Rijeka Dubrovačka (postaru též Ombla) protékající v těsné blízkosti Dubrovníku. Její okolí bylo po staletí vyhledávaným rekreačním místem dubrovnické šlechty. (Dodnes jsou zde dochovány honosné zámečky a letohrádky). Protože byla pro motoristy nepříjemnou dopravní překážkou na cestě do Dubrovníku, byl přes ni v roce 2002 postavený most.

Chorvatská jezera

Všechna chorvatská jezera jsou krasová, ale především jsou zajímavá díky svému krásnému okolí a pro turisty jsou i lákavá. Na Cresu leží Vranské jezero, které slouží jako zdroj pitné vody. Další Vranské jezero, tentokrát v severní Dalmácií (skutečně se tak nazývá) je rájem rybářů a vodního ptactva. Půvabná jsou i Bačinská jezera u přístavu Ploče, kolem nichž si můžete naplánovat procházku nebo se po nich svést na loďce. Unikátní jsou i krasovo-seismická jezera Červené jezero (Crveno jezero) a Modré jezero (Modro jezero) u Imotského. Nachází se mimo vlastní pobřeží, ale autem jsou snadno dostupná.