Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Stari Grad

Vyhledávané letovisko leží v severozápadní části ostrova Hvar, na konci širokého a hlubokého Starigradského zálivu. Město je největším sídlem na ostrově, a proto je zde i hojně využívaný trajektový přístav. Stari Grad má 1 906 obyvatel a v posledních několika letech se rozšířil do vnitrozemí.

Stari Grad je historicky nejvýznamnější město ostrova, velkou hodnotu mají historické památky. Městské jádro má starobylý ráz, a proto se v zde nachází mnoho skrytých maličkých náměstí se shlukem nízkých kamených domků uzavřených dřevěnými okenicemi. 

Stari Grad je pro ostrov Hvar důležitým dopravním uzlem, protože tu byl před několika lety dostavěn nový a velký trajektový přístav a také nová silnice vedoucí od něj do dalšího významného města, Hvaru. Zdejší lodní linky plují kromě blízkých ostrovů i do Splitu nebo do Itálie.

Stari Grad

Východním směrem od města se táhne velmi úrodné Starigradské polje až k dalším větším městům Jelse a Vrbosce. Na zdejších polích se především pěstuje ovoce a zelenina a také vinná réva. Do současnosti se tu dochoval tzv. řecký ager, což je rozčlenění obdělávané půdy přistěhovalcům po kolonizaci ostrova Řeky před více než 2 500 lety. Políčka jsou od sebe oddělena suchými zídkami a cestami. Tato políčka jsou jedinečná díky své mimořádné zachovalosti a historické hodnotě, jaká není v celém Středomoří. Proto bylo Starigradské polje zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Zdejší hospodářství je zaměřené kromě cestovního ruchu na zemědělství, především na pěstování vinné révy (nachází se zde velké vinařské závody). Na okolních kopcích se pěstuje vyhlášená levandule.

Historie

Minulost Stari Gradu je stará a pestrá. Nejstarší archeologické nálezy pochází z doby 6 000 let před naším letopočtem, jejichž doklady jsou patrné v jeskyních kolem města. Nejprve se zde usídlili Ilyrové, kteří ve 4. století museli bojovat s Řeky o nadvládu nad ostrovem. Právě ionští Řekové tu kolem roku 385 př. n. l. založili kolonii Pharos, dnešní Stari Grad. Po nich se zde dochovali zbytky zdiva, nápisy a keramika.

Stejně jako na zbytku ostrova, tak i ve Stari Gradu došlo k úpadku po dobytí ostrova Římany. Po nich se zde začali střídat vládcové od Byzantinců, přes Neretvany až po uhersko-chorvatské panovníky. Svou svrchovanost tu nejdéle udrželi Benátčané a to na dlouhých pět století s malou, šedesátiletou, přestávkou. Ti zde také zanechali nejpatrnější stopu, protože se během jejich vlády hodně stavělo a dařilo se umění. Dnešní podoba města pochází především z tehdejší doby.

Stari Grad

V pozdějších letech byl Stari Grad ohrožen také útoky Turků a místní obyvatele také hodně decimovali nejrůznější epidemie. Po Napoleonovi připadl celý ostrov Habsburkům, kteří ho měli ve své správě až do první světové války. Po ní se přičlenil do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a po druhé světové válce se stal součástí Jugoslávie.

Památky

Nejstarší starigradské památky se nachází v domě Gradić Gramotorov, kde můžete vidět zbytky řeckých hradeb dlouhých asi devět metrů z tzv. kyklopského zdiva, což jsou velké kvádry kamene zděné bez malty. Tato zeď pochází z 2. - 4. století před Kristem. Z římského období se dochovala velmi cenná mozaika, která je ale veřejnosti nepřístupná.

Ve Stari Gradu se nachází několik kostelů, jedním z nich je kostel svatého Štěpána se zvonicí, kde je vezděn reliéf římské galéry z 1. – 2. století. Další je gotický kostel svatého Jana, který stojí na místě antického chrámu a románské svatyně. Vedle něj bylo objeveno baptisterium z 6. století a římské mozaiky. Ve městě také stojí dominikánský klášter s kostelem z 19. století, který byl zničen Turky. V 17. století byl ale obnoven. Dnes je v něm zachovalá knihovna, muzeum, lapidárium, pinakotéka. Historici se domnívají, že v kostele je obraz od známého malíře Tintoretta.

Nevyhledávanější městskou památkou je letní sídlo básníka P. Hektoroviće Tvrdalje pocházející z 16. století, v jehož přízemí se nachází etnografická sbírka. U domu je také hezká zahrada a rybník, v níž se můžete projít.

Dovolená ve Stari Gradu

Stari Grad nabízí různé druhy ubytování. Zdejší hotely (např. Arkada, Lavanda, Helios) jsou soustředěny na severozápadním okraji. S centrem města je spojuje promenáda podél pobřeží Starigradského zálivu. Kemp Jurjevac s přilehlými bungalovy leží v blízkosti jižního pobřeží zálivu, v pěkném borovém háji. Nabídka ubytování v soukromí je široká a kvalitní. V posledních desetiletích zde vzniklo i mnoho soukromých penzionů. Nejvyhledávanější jsou ty v blízkosti moře.

Stari Grad

U hotelového komplexu na okraji Stari Gradu se nachází malá městská písečná pláž krytá borovicovým lesem. Všechny hotely mají vybetonované plošiny na slunění, kromě hotelu Arkada, kde je oblázková pláž. Od hotelového areálu směrem k mysu Kabal na severozápadě se nalézá mnoho malých a příjemných zátok se skalnatým pobřežím, občas se dá narazit i na oblázkové pláže s borovicemi. 
Pokud půjdete severovýchodně od Stari Gradu, narazíte i na nudistickou pláž. Jestli byste rádi poznali krásnou okolní krajinu, tak si udělejte malý výlet za koupáním. Vydejte do zátoky Žukova zvané také Modrá laguna. Můžete jet autem do obce Rudine a odtud je laguna vzdálená 2 kilometry.

I vodní sporty mají ve Stari Gradu zelenou. Můžete si vyzkoušet windsurfing, jachting, podmořský rybolov nebo potápění. Také si zde můžete zahrát tenis, fotbal nebo košíkovou. V posledních letech se na celém ostrově Hvaru velmi rozvíjí cyklistická turistika, protože je protkán stezkami, ať již těmi odpočinkovějšími nebo více náročnými. Poslední srpnovou sobotu se ve Stari Gradu koná Faros maraton, což je mistrovství Chorvatska v dálkovém plavání.

Zdejší letní kulturní program je velmi nabitý. Velkou městskou událostí je lidový svátek svatého Rocha konaný 16. srpna, který je doprovázen bohatým kulturním programem. Každoročně se ve městě pořádá Starigradské léto, kdy na zdejších náměstích a veřejných prostranstvích vystupují divadelní soubory. Dále jsou v sezónu pořádány různé koncerty a jiná dramatická představení. Vyhlášenými starigradskými uměleckými akcemi i v zahraničí jsou: Letní malířská škola, „Pharos - antický Stari Grad“, což je škola archeologie a restaurátorství a „Magnus“, mezinárodní hudební akademie.

Stari Grad -přístav

Tipy na výlety

Za nepříznivého počasí můžete s rodinou podniknout výlet do některého z místních muzeí či galerií. Například v letohrádku Tvrdalj je Etnografická sbírka, v Galerii Plančič je výstava chorvatského výtvarného umění 20. století a nejvíce expozicí se nachází v paláci Biankini, např. námořní sbírka nebo antický Stari Grad atd.

Okolí Stari Gradu je možno dobře poznat díky dvěma značeným pěším stezkách, tzv. ekostezkám. První stezka Glavica vede ze Stari Gradu k severu na kopec Glavica, vysoký 111 m. Z vrcholu, na kterém stojí velký bílý kamenný kříž, je krásný výhled na modrý Starigradský záliv, zelené Starigradské polje a na ostrovní horské pásmo. Výhledu k severu dominuje protilehlý hornatý ostrov Brač s nejvyšším vrchem Vidova gora. Stezka dlouhá 7 kilometrů je zaměřená na poznání přírody (zdejších bylin, keřů a stromů) pokračuje směrem k severozápadu a pak se vrací opět do Stari Gradu.

Další stezka Purkin kuk je o trochu delší, měří 9 kilometrů. Nejdříve vede k západu zemědělským Starigradským poljem, kde se lze seznámit s pozůstatky řeckého uspořádání a parcelace pozemkového majetku, tzv. řeckým agerem. Je to nejlépe dochovaný řecký ager ve Středomoří (více na stránce věnované ostrovu Hvar). V roce 2008 bylo Starigradské polje zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO. Stezka pokračuje k jihu a stoupá k vesnici Dol kolem archeologické lokality Kupinovik, kde jsou k vidění zbytky římské usedlosti až na vrch Purkin kuk. Blízko je další archeologická lokalita se zbytky kyklopského zdiva z ilyrské svatyně.