Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ostrov Ugljan

Ostrov o ploše 50 km² se nachází v zadarské skupině ostrovů, v jejich vnitřním pásu. Leží přímo proti Zadaru, hlavnímu centru severní Dalmácie. Se sousedním ostrovem Pašmanem je spojen mostem. Původně byla na tomto místě mělčina, ale v 90. letech 19. století zde byl prokopán průplav s malým mostem. Ten byl v 70. letech 20. století po prohloubení a rozšíření průplavu nahrazen vysokým mostem. V roce 2008 začala jeho rekonstrukce a především rozšíření kvůli velmi frekvantované lodní dopravě. Všechny práce byly dokončeny v červnu 2011.

V současnosti se ostrov Ugljan pokládá za jedno z předměstí Zadaru, protože je od něho vzdálen pouze 2,2 námořních mil. Spojení mezi Zadarem a ostrovem zajišťují lodě přistávající v obci Preko. Spoje sem jezdí ve velmi krátkých intervalech po celý týden, proto obyvatelé ostrova dojíždění do Zadaru za prací.

Ostrov Ugljan

Život na Ugljanu

Ugljan má jedno z nejhustějších osídlení z jadranských ostrovů. Žije na něm 7 600 obyvatel. Vnitrozemí ostrova je hornaté. Tyto vápencové části pokrývá makchie, takže ostrov je na první pohled celý zelený. V této části Ugljanu se s úspěchem pěstují olivovníky, jichž je tu na 100 tisíc. Olivy jsou od pradávna hlavní plodinou ostrova. Dále se zde pěstují i fíkovníky a vinná réva. Vedle zemědělství je pro ostrov důležitý také rybolov. Jeho hlavním střediskem je obec Kali, pokládaná za jedno z center rybolovu na Jadranu.

Východní část ostrova Ugljan je členitější a pozvolna se svažuje do moře. Proto zde leží všechny osady ostrova: Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Preko, Kali a Kukljica. V posledních letech se zde také rozmáhá turistický ruch. Západní část ostrova je obtížně přístupná, pustá, neobydlená. Ale i na ní jsou krásná místa ke koupání. Z obcí na východě k nim vedou cesty, jako např. z Preka do zátoky Svitala, z Kukljice do zátok Sabuša Mala a Vela. 

Ostrov Ugljan - městečko Kali

Přestože se obyvatelé Ugljanu věnují především zemědělství, jsou v četných zátokách a na upravených plážích velmi dobré podmínky ke koupání. Proto sem v posledních letech přijíždí na dovolenou stále více turistů. Hlavním letoviskem ostrova je městečko Kukljica, kde jsou dobré možnosti koupání, vodních sportů i zábavy. V posledních letech však dochází ve všech městečkách k rozsáhlé výstavbě soukromých apartmánů a rodinných penzionů.

Historie Ugljanu

Dominantou ostrava Ugljan je pevnost svatého Michala ležící nad středem ostrova. Postavili ji Benátčané ve 13. století jako dobře opevněnou pevnost na místě benediktinského kláštera. Za úkol měla střežit velkou část jadranského přímoří, které ovládali Benátčané, včetně odbojného města Zadaru.

Obyvatelé Ugljanu mluví zvláštním dialektem, který je těžko srozumitelný i pro ostatní Chorvaty. V městečkách na ostrově se v průběhu roku koná mnoho barvitých slavností, poutí a procesí, jejichž původ sahá hluboko do minulosti. Pro turisty jsou pěkným zpestřením pobytu při letní rekreaci.