Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Split

V Dálmacii je Split největším a nejdůležitějším městem. Je to hlavní hospodářské, kulturní a dopravní centrum na Jadranském pobřeží. Nachází se mezi Kaštelským zálivem a Splitským průlivem. Na západní straně Splitu je kopec Marjan, který je místním parkem. Ze severu a severovýchodu je město chráněno pohořím Kozjak a Mosor. V dnešní době je to moderní centrum s 220 tisíc obyvateli. Jejich výrazný nárůst nastal hlavně po 2. světové válce, kdy si chtěli lidé zajistit lepší životní podmínky.

Split má jeden z nejdůležitejších chorvatských přístavů, jak osobní, tak nákladní. Z něho vyplouvají lodě na středodalmatské a jihodalmatské ostrovy. Míří odtud i dálkové lodní a trajektové linky především do Itálie ale i do zámoří. Město má i významnou železniční trať vedoucí do Záhřebu a autobusové nádraží. Tato bohatá infrastruktura slouší kromě turismu i průmyslu, který je soustředěn na předměstí. Jeho důležitými odvětvími jsou chemický, elektrotechnický nebo potravinářský průmysl. Split je také významnou kulturní metropolí. Sídlí zde univerzita, různé vyšší školy a kultruní instituce (nakladatelství aj.). Město nabízí také různá divadla, muzea a knihovny. Největší ruch je na přístavní promenádě Riva a ve čtvrtích okolo Diokleciánova paláce.

Split

Srdcem Splitu je starověký Diokleciánův palác, kolem kterého se soustředí veškeré městské dění. Od římského období se palác architektonicky příliš nezměnil, ale v jeho okolí vyrostlo mnoho nepřehledných uliček s různými domy, kostely a kapličkami. Pro svůj mimořádný vzhled byl Diokleciánův palác zapsán v roce 1997 na seznam kulturníhio dědictví UNESCO.

Split si udržel tradiční folklorní slavnost, během které prochází průvod masek centrem starého města. Tato akce probíhá o masopustním úterý a také víkend před ním. Druhým významným dnem města je sedmý květen, kdy má svátek svatý Domnius, patron Splitu. Na jeho počest probíhají procesí a mše. Jeho patronát je spojen také se dřevem, a proto se sem sjíždí řezbáři, truhláři a všichni, kdo pracují s tímto materiálem a prodávají své výrobky na místní tržnici. V průběhu roku je zde pořádáno několik festivalů. Mezi nejnavštěvovanější patří divadelní a operní festival, Splitské léto, dále Festival tvůrčího chaosu a Splitský filmový festival. Na konci srpna již několik let probíhají Dny Diokleciána, kdy se celé město vrací do antické doby.

Historie

Císař Dioklacián si vybral ve 3. století našeho letopočtu osadu Aspalathos (dnešní Split) jako svou rezidenci po abdikaci, protože se narodil v blízkém Salonu (dnes Solin). Ve Splitu je také císař pohřben a ním vystavěný palác se stal útočištěm i dalším císařům. V 5. století se stalo město biskupským sídlem. Během Chorvatského království došlo k jeho rozvoji a mělo autonomní městskou správu. Benátské panování znamenalo pro Split hospodářský úpadek, protože omezilo jeho politické pravomoce. V 16. století bylo město centrem chorvatského humanismu. Narodil se tu i jeho nejvýznamnější představitel filozof, spisovatel a učenec, Marko Marulić. Ten je také autorem první tištěné knihy v chorvatštině. Francouzská správa přinesla taková opatření, že byly zbourány hradby, které bránily rozvoji města. Byly vystavěny silnice a zpevněno pobřeží. Do 1. světové války patřil Split Habsburkům a poté připadl nově vzniklému Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Během 2. světové války byl okupován Italy a Němci a po ní připadl Jugoslávii.

Split

Památky

Jádrem města je Diokleciánův palác, který byl postavný v letech 295 až 305 našeho letopočtu stejnojmenným císařem. I přes různé přestavby nejlépe reprezentuje římskou architekturu v Dalmácii. Byl postaven jako přepychové sídlo, kde měl císař žít po abdikaci se svou rodinou. Zároveň měl sloužit jako opevněný vojenský tábor. Palác má čtvercový půdorys a jeho rozloha je víc jak 30 tisíc metrů čtverečních. Je postaven v antickém slohu s východními prvky. Dostanete se do něho třemi branami, zlatou, stříbrnou a železnou. Měděná brána se nedochovala, protože byla přímo u moře. Jižní strana paláce sloužila k soukromým a reprezentativním účelům a byla propojena s peristilem, kde stával Diokleciánův trůn. Na jižní křídlo v antice navazovalo přímo moře, takže císařské lodě kotvily u hradeb. Z peristilu vedou schody ke katedrále svatého Domnia, které bylo původně mauzoleem císaře Diokleciána. V 7. století bylo místo vysvěceno a od 10. století slouží jako katedrála nově založeného biskupství. Její interiér je monumentální snoubí se zde pozdně antický styl s drahým vybavením. Katedrála je rozdělena dvěma řadami korintských sloupů z mramoru. Nachází se zde tři oltáře. Na obou postranních jsou vyobrazeni patroni města svatý Domnius a svatý Anastázius. Ke katedrále patří i zvonice vysoká 61 metrů. Byla postavená v románském slohu během 12. až 16. století. Když projdete západní branou paláce, tak se dostanete na Národní náměstí. To bylo již v 15. století obchodním a spráním centrem Splitu. Nachází se na něm budovy, které reprezentují nejrůznější stavební slohy. Na jeho severní straně byla v 15. století postavená radnice, která je také na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dnes je v ní Etnografické muzeum. Vedle radnice stojí renesenční Karapićův palác. Nachází se zde ještě další významné městské budovy jako dům Cipriana de Ciprianise ze 14. století, palác Pavlovićů ze 17. století a secesní palác Nakićů.

Za zdmi Diokleciánova paláce se nachází socha biskupa Řehoře Ninského, který byl středověkým bojovníkem za slovanskou liturgii. Je dílem nejslavnějšího chorvatského sochaře první poloviny 20. století, Ivana Meštroviće. Traduje se k ní jedna historka. Pokud se dotknete palce biskupa Řehoře, tak se do Splitu ještě vrátíte.

Split - promenáda

Ve městě se samozřejmě nachází další církevní památky. Mezi nejvýznamnější patří kostel svatého Františka a u něho stojící františkánský klášter. Nalézájí se severozápadně od historického centra. Za shlédnutí v něm stojí krásná románsko-gotická křížová chodba, náhrobky významných chorvatských osobností a cenná umělecká díla. Z nichž je nejznámnější obraz hlavního oltáře z 16. století od Girolama da Santacroce. Chrám, který stojí také za návštevu je kostel svaté Trojice postavený během 8. a 9. století. V posledních letech byl zrekonstruován, ale je otevřený pouze občas.

Dovolená ve Splitu

Pokud hledáte ve Splitu ubytování, je zde nepřeberné množství od luxusních hotelů až po studentský hostel. Také ale můžete bydlet v soukromí.

Město nabízí místním i návštěvníkům šest zpoplatněných koupališť. Převážně to jsou oblázkové ale i písečné pláže. Hlavní je Bačvice ve středu Splitu, která byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou za čisté moře. S ní dostaly toto ocenění i další např. pláž hotelu Radisson Blu-Resort Split, pláž Sv. Duje na Žnjanu a pláž Bene na severním pobřeží poloostrova Marjan. Pokud nechcete za koupání platit, musíte se vydat do volné přírody, nejlépe na poloostrov Marjan do jeho severovýchodní části.

I sporotvní vyžití je ve Splitu velmi bohaté. Jsou tu čtyři kluby vodních sportů, také potápěčský, jezdecký a horské turistiky. Dále má město několik hřišť, od volejbalových, fotbalových až po basketbalové a také tenisové kurty. Půjčovny motorových člunů, jachet, vodních skútrů a sportovních potřeb jsou samozřejmostí.

Split nabízí také různé druhy zábavy. Je zde několik významným divadel, např. Chorvatské národní divadlo, Divadlo mladých, Loutkové divadlo aj. V dubnu zde probíhá literární festival Marulićovy dny a v říjnu festival Kniha Středomoří. Noční život je také velice rušný. Mezi vyhlášené diskotéky patří klub Bačvice na oblíbené pláži a Tropic, k nočním barům třeba Pulsa, Vertigo nebo Plava kava. Pokud nechcete tančit můžete využít služeb mnoha restaurací a kaváren, které jsou také otevřeny dlouho do noci.

Split - jeden z přístavů

Během prázdnin se ve Splitu skoro každý den konají různé koncerty, festivaly nebo lidové slavnosti. Také zde probíhají gastronomické přehlídky, pouliční představení a taneční vystoupení. To vše můžete shlédnout na krásných místních náměstních.

Tipy na výlety

Fotbalový stadion Hajduk Split

Když už vás přestanou bavit památky a koupání v moři, tak si můžete vyrazit do čtvrti Poljud. Tady stojí známý fotbalový stadion klubu Hajduk Split. I během léta se zde hrají přípravná utkání a pokud zde budete mimo prázdniny, tak můžete vyrazit na zápas. Stadion je velmi zajímavě architektonicky vyřešený, má tvar otevřené mušle. Byl postaven v roce 1979 a o jedenáct let později zde probíhalo mistrovství Evropy v lehké atletice.

Archeologická lokalita v Solinu

Pět kilometrů severně od Splitu se nachází malá městečko Solin, která je již součástí předměstí. Ve 4. století našeho letopočtu bylo město Salona velice významné a narodil se zde i císař Dioklecián. V 7. století bylo město zničeno Avary. Dnes je to velké archeologické naleziště. Především na jeho severu jsou zbytky hradeb, obranných věží, bazilik i lázní. Dále jsou zde pozůstatky amfiteátru a divadla z 1. století, starokřesťanská bazilika nebo pohřebiště. Některé předměty, které zde byly objeveny se nacházejí v Archeologickém muzeu ve Splitu. Z vesnice stále vede a funguje římský akvadukt, kterého si můžete všimnout při cestě autem ze Solinu do Splitu.

Pevnost u obce Klis

Ve vzdálenosti deseti kilometrů od Splitu se nachází obec Klis. Nad ní stojí mohutný hrad. V roce 1537 ho dobyli Turkové a stal se osmanským střediskem sandžaku (správního kraje) po dobu delší než jedno století. Jejich nadvládu vystřídali v roce 1648 Benátčané a ti hradu vtiskli dnešní podobu. Kolem něho jsou tři okružní hradby, několik obranných věží a monumentální brána. V pevnosti stojí také kostel, který býval za Turků mešitou.