Reklama
Redakční systém, webové aplikace, tvorba webu

Nejnovější články

Již víte, kam pojedete na dovolenou do Chorvatska?

26. 2. 2019 - Chorvatsko-manie.cz

Máme tady únor a ti, co jezdí pravidelně do Chorvatska, už určitě ví, kam pojedou. "Nováčci", kteří nejezdí, mají právě nejvyšší čas na to, aby si rozmysleli, kam vyrazí. 


Wellness pobyt v Chorvatsku

23. 1. 2019 - Chorvatsko-manie.cz

Již si ani nevzpomenete, kdy naposledy jste měli pořádné volno? Proto není nic lepšího, než si v zimním pracovním shonu oddechnout během několika denního wellness pobytu a zatočit s únavou a stresem. Vydejte se na wellness pobyt netradičně...


Archiv článků

Osor (ostrov Cres, Chorvatsko)

Facebook   Google Plus  

Městečko Osor

Starodávné městečko s 200 obyvateli se nachází v jižní části ostrova Cres, na uměle prokopaném Osorském průplavu, který odděluje od sebe ostrovy Cres a Lošinj. Průplav odděluje Osorský záliv na severu od Lošinjského průlivu na jihu. Ostrovy spojuje postavený otočný most, po němž vede hlavní silniční spojka Cres - Lošinj. Osorský průplav je charakteristický dobře pozorovatelným prouděním, které bývá velmi silné. Most se každý den ráno a večer ručně otáčí, aby mohly proplout čluny a malé lodě.

Obyvatelé Osoru se živí pěstováním olivovníků a chovem ovcí, dále rybolovem a turistickým ruchem. V Osoru je dobrý chráněný přístav Bijar.

Městečko Ososr

Historie a památky

Osor má velmi bohatou a dlouhou historii. Již v antice byl prokopán průplav mezi ostrovy Cres a Lošinj, který umožnil zkrácení plavby v oblasti Kvarneru pro menší lodě. V římském období byla vesnice správním střediskem obou ostrovů.

Vzkvétající město a přístav si za Benátčanů udrželo svůj administrativní význam a zároveň bylo střediskem umění. Odklon námořní plavby z místního moře na západoevropské břehy, epidemie moru a malárie způsobily postupný úpadek Osoru. Poslední ranou bylo na začátku 15. století přenesení správy obou ostrovů z Osoru do města Cres.

Některé památky se v Osoru dochovaly v původní podobě, jiné ale pouze jako zříceniny. K nejstarším patří částečně dochované antické hradby, základy chrámů, veřejných budov a římské venkovské usedlosti. Na hřbitově jsou pozůstatky starokřesťanského katedrálního komplexu ze 6. století. Osor byl totiž až do přenesení úřadů sídlem biskupa. Při vstupu do obce leží zříceniny benediktinského opatství s románskou bazilikou svatého Petra z 11. století. I dva další kostely, svaté Kateřiny a svatého Marka, jsou postavené v románském slohu. Na hlavním náměstí stojí renenesanční mariánská katedrála z 15. století s bohatým barokním interiérem. Vysokou hodnotu mají i sbírky v katedrální klenotnici, kde se nachází iluminované kodexy, zlaté a stříbrné bohoslužebné předměty. V bývalém biskupském sídle se nachází vzácná starobylá cisterna s pletencovými ornamenty. Ve staré radnici je instalována hodnotaná Archeologická sbírka Osoru.

Na Suplatonském mysu, jižně od Osoru, stojí starochovatský předrománský kostelík svatého Platona s bohatou pletencovou ornamentikou. V zálivu Bijar je k vidění mariánský gotický kostelík a zbytky františkánského kláštera.

Dovolená v Osoru

Ubytování v Osoru sežene jen v soukromých apartmánech a ve dvou kempech. Jedním z nich je Bijar a druhý kemp Preko mosta leží těsně za mostem, na ostrově Lošinj. Další nedaleké kempy jsou na Lošinji: Lopari 2 kilometry od Osoru a Rapoća 5 kilometrů daleko.

Pěkné koupání můžete zažít v zátoce Bijar, u Suplatonského mysu a další hezké pláže jsou v celém okolí Osoru nebo na blízkém ostrově Lošinj.

Cres - zátoka

V Osoru můžete provozovat mnoho vodních sportů, například jachting (zdejší moře můžete brázdit po dvou trasách), potápění, šnorchlování, windsurfing atd. Na ostrově Cres se můžete věnovat i cyklistice, protože je zde hodně cyklostezek. Také se můžete jít projít do okolní nádherné přírody.

Městečko v létě ožívá kulturním děním, každý rok v červenci a srpnu se zde totiž konají tradiční Osorské hudební večery s koncerty klasické hudby za účasti vynikajících interpretů. Navštívit je můžete jednak v katedrále, ale i na volném prostranství.

Na místních náměstích a v uličkách jsou nainstalovány bronzové plastiky na téma "Sochařství a hudba", např. kopie děl Ivana Meštroviće (Dívka s loutnou, Dívka s harfou, Daleké akordy), Frana Kršiniće, Borise Frkoviće, Vanji Radauše, Ivana Rosandiće, Belizara Bahoriće a Marije Ujević. Díky nim poznáte současné chorvatské umění.