Reklama
Redakční systém, webové aplikace, tvorba webu

Nejnovější články

Co takhle na adventní trhy do Záhřebu?

28. 11. 2018 - Chorvatsko-manie.cz

Přemýšlíte, kam byste se letos vypravili na vánoční trhy? Máme pro vás tip. Vydejte se na vánoční trhy do Záhřebu. Přední cestovatelský portál „Nejlepší evropské destinace“ (European Best Destinations) nominoval Záhřeb jako nejlepší...


Vyzkoušejte podzimní dovolenou na Makarské riviéře a nebudete litovat

17. 9. 2018 - Chorvatsko-manie.cz

Chtěli byste ještě letos na dovolenou k moři? O Makarské riviéře jste již určitě slyšeli. Počasí je zde v žáří i říjnu velmi přívětivé a to i na koupání. Navíc tato luxusní oblast Chorvatska neomrzí a můžete...


Archiv článků

Osor (ostrov Cres, Chorvatsko)

Facebook   Google Plus  

Městečko Osor

Starodávné městečko s 200 obyvateli se nachází v jižní části ostrova Cres, na uměle prokopaném Osorském průplavu, který odděluje od sebe ostrovy Cres a Lošinj. Průplav odděluje Osorský záliv na severu od Lošinjského průlivu na jihu. Ostrovy spojuje postavený otočný most, po němž vede hlavní silniční spojka Cres - Lošinj. Osorský průplav je charakteristický dobře pozorovatelným prouděním, které bývá velmi silné. Most se každý den ráno a večer ručně otáčí, aby mohly proplout čluny a malé lodě.

Obyvatelé Osoru se živí pěstováním olivovníků a chovem ovcí, dále rybolovem a turistickým ruchem. V Osoru je dobrý chráněný přístav Bijar.

Městečko Ososr

Historie a památky

Osor má velmi bohatou a dlouhou historii. Již v antice byl prokopán průplav mezi ostrovy Cres a Lošinj, který umožnil zkrácení plavby v oblasti Kvarneru pro menší lodě. V římském období byla vesnice správním střediskem obou ostrovů.

Vzkvétající město a přístav si za Benátčanů udrželo svůj administrativní význam a zároveň bylo střediskem umění. Odklon námořní plavby z místního moře na západoevropské břehy, epidemie moru a malárie způsobily postupný úpadek Osoru. Poslední ranou bylo na začátku 15. století přenesení správy obou ostrovů z Osoru do města Cres.

Některé památky se v Osoru dochovaly v původní podobě, jiné ale pouze jako zříceniny. K nejstarším patří částečně dochované antické hradby, základy chrámů, veřejných budov a římské venkovské usedlosti. Na hřbitově jsou pozůstatky starokřesťanského katedrálního komplexu ze 6. století. Osor byl totiž až do přenesení úřadů sídlem biskupa. Při vstupu do obce leží zříceniny benediktinského opatství s románskou bazilikou svatého Petra z 11. století. I dva další kostely, svaté Kateřiny a svatého Marka, jsou postavené v románském slohu. Na hlavním náměstí stojí renenesanční mariánská katedrála z 15. století s bohatým barokním interiérem. Vysokou hodnotu mají i sbírky v katedrální klenotnici, kde se nachází iluminované kodexy, zlaté a stříbrné bohoslužebné předměty. V bývalém biskupském sídle se nachází vzácná starobylá cisterna s pletencovými ornamenty. Ve staré radnici je instalována hodnotaná Archeologická sbírka Osoru.

Na Suplatonském mysu, jižně od Osoru, stojí starochovatský předrománský kostelík svatého Platona s bohatou pletencovou ornamentikou. V zálivu Bijar je k vidění mariánský gotický kostelík a zbytky františkánského kláštera.

Dovolená v Osoru

Ubytování v Osoru sežene jen v soukromých apartmánech a ve dvou kempech. Jedním z nich je Bijar a druhý kemp Preko mosta leží těsně za mostem, na ostrově Lošinj. Další nedaleké kempy jsou na Lošinji: Lopari 2 kilometry od Osoru a Rapoća 5 kilometrů daleko.

Pěkné koupání můžete zažít v zátoce Bijar, u Suplatonského mysu a další hezké pláže jsou v celém okolí Osoru nebo na blízkém ostrově Lošinj.

Cres - zátoka

V Osoru můžete provozovat mnoho vodních sportů, například jachting (zdejší moře můžete brázdit po dvou trasách), potápění, šnorchlování, windsurfing atd. Na ostrově Cres se můžete věnovat i cyklistice, protože je zde hodně cyklostezek. Také se můžete jít projít do okolní nádherné přírody.

Městečko v létě ožívá kulturním děním, každý rok v červenci a srpnu se zde totiž konají tradiční Osorské hudební večery s koncerty klasické hudby za účasti vynikajících interpretů. Navštívit je můžete jednak v katedrále, ale i na volném prostranství.

Na místních náměstích a v uličkách jsou nainstalovány bronzové plastiky na téma "Sochařství a hudba", např. kopie děl Ivana Meštroviće (Dívka s loutnou, Dívka s harfou, Daleké akordy), Frana Kršiniće, Borise Frkoviće, Vanji Radauše, Ivana Rosandiće, Belizara Bahoriće a Marije Ujević. Díky nim poznáte současné chorvatské umění.